Hülya Üstel Eleviş

05325763866

Transaksiyonel Analiz Enstitüsü

Hülya Üstel Eleviş

image27

  

Uzman Psikolog, Uluslararası Sertifikalı İntegratif (Bütünleştirici) Psikoterapist, Transaksiyonel Analiz Uygulayıcısı, Koç, EFT Uzmanı 

1968 yılında Tekirdağ’da doğdum. Liseyi bitirene kadar da orada yaşadım. Lisede matematik bölümü okuduğum, Matematik ve Fen dersleriyle aram çok iyi olduğu için, çevremdeki büyükler beni bu alanlardaki mesleklere yönlendirdiler. Başardılar da 😊 Sosyal Bilim okumak istediğimi anlamam için, sadece Fizik bölümünü kazanmam ve o meslekte ömür boyu çalışacağımı hayal etmem yetti bölüm değiştirme kararı vermeme. Bir sonraki yıl, Psikoloji okumak istediğime karar vermiş olarak girdiğim üniversite sınavında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğrenci olma hakkını kazandım. Ankara ve ODTÜ hayatımı çok değiştirdi. Çok güzel arkadaşlarım oldu, ayaklarımın üstünde durmayı, sorunlarımı çözebilmeyi öğrendim, büyüdüm. Hem ODTÜ’yü hem Psikolojiyi çok sevdim. Lisans eğitimi süresince Psikolojinin alanlarını öğrenirken, ilgi duymadığım tek bir alanı bile olmadığını farkettim, hepsinde de çalışabilirdim. Üniversite bitti, Yüksek Lisansa başladım yine ODTÜ’de. Yüksek Lisans yaparken İngilizce Öğretmeni olarak çalıştım 3 yıl. Zorlayıcı bir dönemdi hem çalışıp hem okumak. Hayatın gerçekleri ve ihtiyaçları, çıkan ve çıkmayan fırsatlar sayesinde TED Ankara Koleji’nde 15 yıl Psikolog olarak çalıştım. Evlendim, anne oldum. Anne olmak hayata bakışımı değiştirdi ve çok şey kattı bana, çok sevdim anne olmayı, Demir’ i büyütürken çok eğlendim ve ben de büyüdüm. Sonra İzmir’e taşındım ve okulculuk ile olan ilişkim emekliliğe kadar devam etti.

Bu arada, kariyer içinde kariyer yapma fırsatı yakaladığım Transaksiyonel Analiz (TA) çalışmalarını yürüttüm. İlk kez 2008 yılında tanıştığım TA kuramını çok etkileyici buldum ve ilişkimiz giderek gelişti. Bu alanda çok eğitim aldım ve verdim (İlgili başlık altında detayları bulabilirsiniz). Yine TA’dan doğmuş olan İlişkisel TA olarak adlandırılan alanda Psikoterapist olarak eğitimler aldım ve çalışmaya başladım. İntegratif (Bütünleştirici) Psikoterapi (http://www.integrativetherapy.com/, http://integrativeassociation.com/english/) alanında uzmanlaştım ve Uluslarası geçerli CIIP (Certified International Integrative Psychotherapist) ünvanını aldım. 

Transaksiyonel Analiz kuramını öğrettiğim bir çok eğitim vermekteyim.

Ayrıca yine Transaksiyonel Analiz kuramını kullanarak bir çok konuda eğitimler veriyorum.

Bireysel görüşmeleri yüzyüze yapabildiğim gibi çevrimiçi (Online- internet üzerinde görüntülü görüşme yapma imkanı sağlayan programlar aracılığıyla) yapabildiğim için birçok değişik il ve ülkeden danışanla çalışma imkanına sahip olmaktan mutluyum. (Türkçe veya İngilizce) Bireysel görüşme yapmak için benimle iletişim kurulması ve randevu alınması gerekli.

İntegratif Psikoterapi alanında, psikoterapistlere bireysel ve/veya grup süpervizyonu veriyorum. (Türkçe veya İngilizce) Süpervizyon almak için benimle iletişim kurulması ve randevu alınması gerekli.   

  


Profesyonel Yetkinlik sertifikaları

  1. Uluslararası      İntegratif  Psikoterapist Sertifikası      (CIIP – Certified International Integrative Psyschotherapist), Milan,      2017.

2. TA 101 Sınavı Başarı      Belgesi, İzmir, 2013.

3. T.C. Sağlık      Bakanlığı, Psikolojinin Tıbbi      Uygulamaları Yetki Belgesi, 2013.

4. Profesyonel Koçluk Belgesi, Foundations of Professional Coaching (Profesyonel Koçluğun Temelleri) Sertifika Programı, Adler Internatiolan Learning, Foundations of Professional Coaching, İzmir, 2011.

5. İş Yaşamında Koçluk Belgesi, Coaching Conversation in the Context of Work (İş Ortamında Koçluk Görüşmesi) Sertifika Programı, Adler Internatiolan Learning, Foundations of Professional Coaching, İzmir, 2011.

6. Usta Koçluk Belgesi, Moving Toward Artful Coaching (Koçluğun Sanatına Doğru) Sertifika Programı, Adler Internatiolan Learning, Foundations of Professional Coaching, İzmir, 2011.

7. EFT – Level – 1 Course Profesyonel Uygulayıcı Sertifikası, Emotional Freedom Techniques, The Associaiton for the Adbancement of Meridian Therapies, İzmir, 2011.

8. EFT – Level – 2 Course Profesyonel Uygulayıcı Sertifikası, Emotional Freedom Techniques, The Associaiton for the Adbancement of Meridian Therapies, İzmir, 2011.

9. Etkili Anne-baba Eğitimi Eğitici Yetki Belgesi, Thomas Gordon’s P.E.T. Course Certificate (Parent Effectiveness Training, Train the Trainer Course) – Thomas Gordon Etkili Anne- Babalık Eğitici Eğitimi Sertifika Programı, İstanbul, 2011.

10. Stres Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Kursu Sertifikası Profesyonel Eğitimci Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1998.

11. Sistemik Aile Terapisi Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, 1997.

özgeçmiş

  

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Hülya Üstel Eleviş 

2. Doğum Tarihi : 06 Ağustos 1968

3. Ünvanları : Uzman Psikolog, Uluslararası Bütüncül Psikoterapist (CIIP – Certified International Integrative Psychotherapist), Transaksiyonel Analiz Uygulayıcısı (TA Practitioner), Koç, EFT (Emotinal Freedom Technique) uzmanı.

4. Adres : Yalı mah. 6445 sok. No:10/10, Karşıyaka, İzmir

5. Telefon : +90 532 5763866

6. e-posta adresi : hlydemir@gmail.com, hulya@hulyaustel.com 

7. WEB Sitesi : www.hulyaustel.com  

facebook ile ilgili görsel sonucu  : Hülya Üstel Eleviş Eğitim ve Danışma

8. Öğrenim Durumu :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Lisans, 1992.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans, 2001

International Integrative Psychotherapy Association,  Integratif Psikoterapist  Uzmanlık Belgesi, 2017

 

11. Yabancı Dil: Çok iyi derecede İngilizce 

12. Bilgisayar Becerileri ve İlgi Alanları: MS programlarına hakimiyet.

Kişisel gelişim, pozitif psikoloji, Transaksiyonel Analiz kuramı, benlik bilinci, felsefe, edebiyat, el sanatları...

13.1 Basılı Yayınlar

 

 1. Kökdemir, D. ve Kökdemir, H. (1998). Sanal      dünya – gerçek dünya. PC Magazine Türkiye, 50, 153-154.

2. Kökdemir, H. (1999). Özel Okullar Kapsamında Yeni Bir Rehberlik Anlayışı: TED Ankara Koleji Vakfı Danışma ve Rehberlik Merkezi. Eğitim ‘ 98-99 TED Ankara Koleji, 1 (2), 34-40. 

 1. Akkök, F., Kökdemir, H. ve Ögetürk, B. (1999).      Aile Katılım Programı Uygulamaları. Okul ve Aile Dergisi.
 2. Kökdemir, H. (1999). Stres Yönetimi      Seminerlerinin Değerlendirmesi. Türk      Psikoloji Bülteni.
 3. Kökdemir, H., Başgül, F. ve Çırakoğlu, O. C.      (2000). Başarı İçin Verimli Ders Çalışma Becerileri. TED Ankara Koleji      Vakfı Yayını.
 4. Kökdemir, H. (2002). Çocuğunuzla Başarılı Bir      Takım Olabilirsiniz (Broşür). TED Ankara Koleji Vakfı Yayını.
 5. Kökdemir, H. (2004). Öfke ve Kontrolü. Pivolka      (Başkent Üniversitesi ELYADAL Araştırma Laboratuvarı Süreli Yayını).
 6. Kökdemir, H. (2005). Zor Bir Soru: Ben Kimim?.      TEDevrim (TED Ankara Koleji Süreli Yayını).
 7. Kökdemir, H. (2005). Kim Olmak İstediğini      Bilmek. TEDevrim (TED Ankara Koleji Süreli Yayını).
 8. Kökdemir,      H. (2006). Yaşama Dair Düşler, Düşerdeki Yaşamlar. TEDevrim (TED Ankara      Koleji Süreli Yayını).
 9. Kökdemir,      H. (2006). Aşk Hala Burada Oturuyor Mu? TEDevrim (TED Ankara Koleji Süreli      Yayını).
 10. Kökdemir,      H. (2007). Tersine Dünya. TEDevrim (TED Ankara Koleji Süreli Yayını).
 11. Kökdemir,      H. (2008). Uzun İnce Bir Yoldayız. TEDevrim (TED Ankara Koleji Süreli      Yayını).

13.2 Görsel Yayınlar

 1. 1997, TRT1 Radyosu, Sınava Doğru Programı.      Konu: Üniversite Sınavına hazırlık aşamasında ve Sınav sırasında      öğrencilerin yaşadıkları stresle nasıl başedebilecekleri.
 2. 12.08.2009, Başkent TV., Gündem Programı.      Konu: Öfke ve öfke kontrolü.
 3. 20.08.2009, Ulusal Kanal, Okula Başlarken      Programı. Konu: Çocuğu okula başlayacak ebeveynlere rehberlik etmek      amacıyla bazı kavram ve öneriler.
 4. 04.04.2014, Başkent TV, Sormak Gerek Programı.      Konu: Kişisel Değişim ve Gelişim; Kendimi Yaratıyorum Eğitimi ve      Transaksiyonel Analiz.
 5. 26.07.2015, TRT İzmir Radyosu, Sen Büyürken      Programı. Konu: Anne –baba tutumları.

14. Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Kökdemir, H. (1995). Rehberlik Servislerinde      Psikologların Yeri. I. Ulusal      Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 1995, ODTU –      Ankara.
 2. Kökdemir, H. (1995). Akıl Hastalarının      Aileleri: Duygusal ve Sosyal Problemler. II. Sosyal Psikiyatri      Sempozyumu, 6-8 Nisan 1995, Kuşadası – Aydın.
 3. Kökdemir, H. (1997). Saldırganlık Ölçeğinin      Türkçe Çeviri ve Güvenirlik Çalışması IV.      Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Çukurova Üniversitesi –      Adana.
 4. Kökdemir, H. ve Koyunpınar, Z. (1998). Özel      Okullar Kapsamında Bir rehberlik Servisi Modeli. X.      Ulusal Psikoloji Kongresi, 19-22 Eylül, Ankara Üniversitesi, Ankara.

5. Kökdemir, H. (1999). Cognitive Mapping. British Psychological Society Annual Meeting. 4-9 Eylül, University of York, Yorkshire- Schotland.

6. Kökdemir, H. (2000). TED Ankara Kolejinde Deprem Sonrası Yürütülen Çalışmalar. Deprem Sonrası Psikolojik Destek Çalışmaları Sempozyumu. 15 Eylül, Enka Okulları, İstanbul. 

7. Kökdemir, H. (2002). AIDS Hastalarına Karşı Tutumlar ve Suç Yüklemeleri. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-11 Eylül, ODTÜ, Ankara.

8. Kökdemir, H. (2003). Kriz ve Krize Müdahale. ECIS Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu. Eylül, İstanbul. 

9. Kökdemir, H. (2004). Yeni Bir Rehberlik Servisi Modeli. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 17 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. 

10. Kökdemir, H. (2005). Turkish University Students’ Blame Attributions Toward People with AIDS. XII. European Conference on Developmental Psychology, 24-28 Ağustos, Tenerife, İspanya.

11. Kökdemir, H. & Burak, M.M. (2007). 8. Sınıf Meslek Tanıtım Modeli. 10. PDR Kongresi, 18-20 Ekim, Çeşme, İzmir.

15. Seminer ve Konferanslar

1. Eylül 1997 – Üst Düzey Yöneticilere Stres Yönetimi Semineri (12 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

2. Eylül 1997 – Güvenlik Görevlilerine Stres Yönetimi Semineri (3 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara. 

3. Eylül 1998 – Güvenlik Görevlilerine Stres Yönetimi Semineri (3 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

4. Eylül 1999 – Güvenlik Görevlilerine Stres Yönetimi Semineri (3 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

5. Eylül 1999 – Güvenlik Görevlilerine İletişim Becerileri Semineri (3 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

6. Kasım 2000 – Stres Yönetimi Semineri. Birleşmiş Milletler Avukatları (6 Saat), Ankara. 

7. Mart 2001 – Takım Oluşturma ve Takım Çalışması (12 saat). UNICEF Ankara Bürosu Personeli, Ankara.

8. Nisan 2003, Kaymakam Adayları için Stres Yönetimi Semineri (6 saat), İç İşleri Bakanlığı, Ankara.

9. 13. Mart 2004 – Okul Çağı Çocuğu Gelişim Özellikleri ve Anne-Babalara Öneriler. Türk Psikologlar Derneği Halka Hizmet Konferansları (3 saat).

10. Nisan 2004 – Stres Yönetimi, İş Yerindeki Stresörlerle Başaçıkma (3 saat), Bil-Tek, Ankara.

11. 10 & 17 Aralık 2005 – Stres Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Semineri (12 saat), Kızılay Krize Müdahale Birimi, Ankara

12. 13 Şubat 2007 - Üst Düzey Yöneticilere Stres Yönetimi Semineri (12 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

13. 8-9 Mart 2007 – Genel Müdürlük Personeli Stres Yönetimi Semineri (12 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

14. 22-23 Mart 2007 - Genel Müdürlük Personeli Stres Yönetimi Semineri (12 saat). TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

15. 27 Haziran 2007 – I. Kademe Okulu Öğretmenlerine Stres Yönetimi Semineri (2 saat), TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

16. 28 Haziran 2007 - II. Kademe Okulu Öğretmenlerine Stres Yönetimi Semineri (2 saat), TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri, Ankara.

17. 17 Temmuz 2007 – İç İşleri Bakanlığı Kaymakam Adaylarına Stres Yönetimi Semineri (6 saat), İç İşleri Bakanlığı, Ankara.

18. 1 Kasım 2007 – ANTEV ve ATSO işbirliğiyle üst düzey yöneticilerine Stres Yönetimi Seminer (12 saat), ATSO, Antalya.

19. 12 Mart 2008 – TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Veli Seminerleri kapsamında, Stresle Başaçıkma Semineri (2 saat), TED, Ankara.

20. 29 Mart 2008, Stresle Başa Çıkma Semineri (3 saat), AYK Group, Ankara.

21. 8 Nisan 2008, Stres Yönetimi Semineri (3 saat), ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara.

22. 15 Nisan 2008, ODTÜ Mezunlar Derneği Sağlıklı Yaşam Komisyonu daveti üzerine Sağlıklı Yaşam Paneli kapsamında stres ve sağlık ilişkisi, ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara.

23. 30 Nisan 2008, ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerine, Benim Küçük Meleğim (0-6 yaş çocuğu gelişim özellikleri, döneme özgü sinyaller ve anne-babalara öneriler) konulu konferans (3 saat), ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara.

24. 14 Mayıs 2008, ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerine, Kendini Dev Aynasında Gören Cüceler! (6 – 14 yaş çocuğu gelişim özellikleri, döneme özgü sinyaller ve anne-babalara öneriler) konulu konferans (3 saat), ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara.

 1. 28 Mayıs 2008, konulu konferans, ODTÜ      Mezunlar Derneği üyelerine, Eyvah!      Meleğimin Boynuzları Çıkıyor! (ergenlik gelişim özellikleri, döneme özgü      sinyaller ve anne-babalara öneriler konulu konferans (3 saat) ODTÜ      Mezunlar Derneği, Ankara.
 2. 31 mayıs- 1 haziran, 7-8 haziran 2008,      Psikologlara Stres Yönetimi Sertifika Programı 21 saatlik teorik eğitimi      ve 12 saat verilen süpervizyon, Türk Psikologlar Derneği Merkezi, Ankara.
 3. 12-14 Kasım 2008, Anaokulu Öğretmenlerine      Stres Yönetimi Semineri (2 saat), TED- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri,      Ankara.
 4. 21-22 Kasım 2008, Öğrenme Ailede Başlar      Atölye Çalışması (3 saat), I. Gelişim Kongresi “Liderlik Öğrenmektir“,      İstanbul.
 5. 25-26 Kasım 2008, İletişim Becerileri      Semineri (3 saat), ODTÜ Mezunlar Derneği Üyelerine, ODTÜ Mezunlar Derneği,      Ankara.
 6. 10 Şubat 2009, ODTÜ Mezunlar Derneği      üyelerine, Benim Küçük Meleğim (0-6 yaş çocuğu gelişim özellikleri, döneme      özgü sinyaller ve anne-babalara öneriler) konulu konferans (3 saat), ODTÜ      Mezunlar Derneği, Ankara.
 7. 17 Şubat 2009, ODTÜ Mezunlar Derneği      üyelerine, Kendini Dev      Aynasında Gören Cüceler! (6 – 14 yaş çocuğu gelişim özellikleri, döneme özgü sinyaller ve      anne-babalara öneriler) konulu      konferans (3 saat), ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara.
 8. 20 Şubat 2009, 12. sınıf öğrencilerine      Stres Yönetimi Semineri (1.5 saat) , TED Ankara Koleji, Ankara.
 9. 03 Mart 2009, 12. sınıf öğrencilerine      Stres Yönetimi Semineri (1.5 saat), TED Ankara Koleji, Ankara. 
 10. 20 Ekim 2009, Anne-Baba Olmak Konferans      (2 saat), Esen Dersanesi, İstanbul.
 11. 17 şubat 2010, Stres Yönetimi Atölye      Çalışması 1 (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.
 12. 20 şubat 2010, Stres Yönetimi Atölye      Çalışması 2 (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara. 
 13. 6 Ocak 2011, Gelişim Dönemi      Özellikleri ve Çocuğun doğru davranışlar geliştirmesi için anne-baba ne      yapmalı/yapabilir? Konferans (2 saat), Işıkkent Eğitim Kampusü Veli      Seminerleri, İzmir.
 14. 13 Ocak 2011, Gelişim Dönemi      Özellikleri ve Çocuğun doğru davranışlar geliştirmesi için anne-baba ne      yapmalı/yapabilir? Konferans (2 saat), Işıkkent Eğitim Kampusü Veli      Seminerleri, İzmir.
 15. 24 Şubat 2011, Çocukta Disiplin ve      Sınırlar Konferans (2 saat), Işıkkent Eğitim Kampusü Veli Seminerleri,      İzmir.
 16. 3 Mart 2011, Çocukta Disiplin ve Sınırlar      Konferans (2 saat), Işıkkent Eğitim Kampusü Veli Seminerleri,      İzmir.
 17. 11 nisan      2011, Stres Yönetimi Follow-up grubu (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri,      Ankara.
 18. 14 nisan      2011, Öfke Yönetimi Semineri (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.
 19. 8 ekim 2011,      Gençlik ve İmaj Konferans (2 saat), EÇEV, İzmir.
 20. 12 ekim 2011,      Stres Yönetimine Felsefik Bir Bakış; Dört Anlaşma (3 saat). Güzelbahçe      Rotary Klubü, İzmir.
 21. Aralık 2011,      Etkili Anne-babalık Eğitimi (EAE) Semineri (24 saat), Işıkkent Eğitim      Kampusü Velileri, İzmir.
 22. Ocak 2012,      İletişim Becerileri Semineri (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.
 23. Mart 2012,      Etkili Anne-babalık Eğitimi (EAE) Semineri (24 saat), Işıkkent Eğitim      Kampusü Velileri, İzmir.
 24. Nisan 2012, Güç ve Güç Oyunları Semineri      (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.
 25. Mayıs 2012,      Yazgıya Giden Yol; Komutlar-İzinler, Sürücüler-Serbest Bırakıcılar      Semineri (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.
 26. Kasım 2012, Benim Küçük Meleğim (0-6 yaş çocuğu      gelişim özellikleri, döneme özgü sinyaller ve anne-babalara öneriler)      konulu seminer (9 saat), Pozitif Manevra Danışmanlık ve Koçluk Merkezi, İzmir.
 27. Kasım 2012, Etkili Anne-babalık Eğitimi (EAE)      Semineri (24 saat), Işıkkent Eğitim Kampusü Velileri, İzmir.
 28. Ocak 2013, Etkili Anne-babalık Eğitimi (EAE)      Semineri (24 saat), Işıkkent Eğitim Kampusü Velileri, İzmir.
 29. Nisan 2013,      “Psikolojik Oyunlar“ Semineri, (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.
 30. Temmuz 2013,      “Yaşam Kurgusu“ Semineri, (7 saat), Tümleniş Vakfı Üyeleri, Ankara.

55.  Şubat, Mart, Nisan 2014, “Kendimi Yaratıyorum (Transaksiyonel Analiz Işığında), Yeniden ve Tam İstediğim Gibi“ Kişisel Değişim Programı Eğitimi (36 saat), ICDTA (International Center of Develeopmental Transactional Analysis) tardından TAPDA (Transactiobal Analysis Personal Development Award) ile belgelenen sertifikasyon programı, Ankara.

56. Ocak, Nisan, Haziran 2014, “Kendimi Yaratıyorum (Transaksiyonel Analiz Işığında), Yeniden ve Tam İstediğim Gibi“ Kişisel Değişim Programı Eğitimi (36 saat), ICDTA (International Center of Develeopmental Transactional Analysis) tardından TAPDA (Transactiobal Analysis Personal Development Award) ile belgelenen sertifikasyon programı, Konya.

57. Ekim, Kasım, Aralık 2014, “Kendimi Yaratıyorum (Transaksiyonel Analiz Işığında), Yeniden ve Tam İstediğim Gibi“ Kişisel Değişim Programı Eğitimi (36 saat), ICDTA (International Center of Develeopmental Transactional Analysis) tardından TAPDA (Transactiobal Analysis Personal Development Award) ile belgelenen sertifikasyon programı, İstanbul.

58. Ekim, 2014, “Koçlar için Temel Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.

 1. Kasım, 2014, Etkili Anne-babalık Eğitimi      (EAE) Semineri (24 saat), Bağımsız Grup, Ankara.
 2. Nisan, 2015, Etkili      Anne-babalık Eğitimi (EAE) Semineri (24 saat), Bağımsız Grup, Konya.
 3. Mayıs, Haziran 2015, “Kendimi Yaratıyorum      (Transaksiyonel Analiz Işığında), Yeniden ve Tam İstediğim Gibi“ Kişisel      Değişim Programı Eğitimi (24 saat), ICDTA (International Center of      Develeopmental Transactional Analysis) tarafından TAPDA (Transactiobal      Analysis Personal Development Award) ile belgelenen sertifikasyon      programı, Arber Şirketler Grubu, Ankara.
 4. Mayıs, 2015, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 5. Eylül, 2015, “Temel Transaksiyonel      Analiz“ eğitimi, Vodafone, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 6. Eylül, 2015, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 7. Eylül, 2015, “Temel Transaksiyonel      Analizi“ eğitimi, Turkcell, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 8. Ekim, 2015, “Koçlar için İleri Düzey Transaksiyonel      Analiz 1“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından düzenlenen      12 saatlik seminer, İstanbul.
 9. Ekim, 2015, “Koçlar için İleri Düzey      Transaksiyonel Analiz 2“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 10. 25 Aralık, 2015, “Farkındalık ve İletişim      Yönetimi“ eğitimi, Vodafone, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 11. 16-17 Ocak, 2016, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 12. 4 Şubat 2016, “Farkındalık ve İletişim      Yönetimi“ eğitimi, Vodafone, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 13. 27-28 Şubat, 2016, “Koçlar için İleri      Düzey Transaksiyonel Analiz 1“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 14. 12-13 Mart, 2016 “Koçlar için İleri Düzey      Transaksiyonel Analiz 1“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 15. 16-17 Nisan, 2016 “Koçlar için İleri      Düzey Transaksiyonel Analiz 2“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 16. 14 Temmuz,      2016 “Kendine İyi Bak“ eğitimi, Vodafone, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 17. 15 Temmuz, 2016 “Kendine İyi Bak“      eğitimi, Vodafone, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 18. 18 Temmuz, 2016 “Kendine İyi Bak“      eğitimi, Vodafone, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 19. 3 Eylül,2016 “Farkındalık ve İletişim      Yönetimi“ eğitimi, Garanti Bankası, 6 saatlik seminer, İstanbul.
 20. 28 - 29 Eylül, 2016 “Temel Transaksiyonel Analiz“      eğitimi, Burgan Bank, 12 saatlik seminer, İstanbul.
 21. 5-6 Kasım 2016, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 22. 11 Kasım 2016,      “Yaşam Pozisyonum: Bana Kalan ve Aktaracağım Miras“, Enerjisa, 3 saatlik      seminer, İstanbul.
 23. 19-20 Kasım 2016, “Koçlar için İleri      Düzey Transaksiyonel Analiz 1“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 24. 22-23 Ocak, 2017, “İletişim ve      Verimlilik: Ben OK’im Sen OK’sin Felsefesi“ 12 saatlik seminer. Young      Enerji Grubu, Enerjisa, İstanbul. 
 25. 4-5 Mart, 2017 “Koçlar için İleri Düzey      Transaksiyonel Analiz 2“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 26. 22-23 Aralık, 2016 “ İleri Düzey      Transaksiyonel Analiz 1“ eğitimi, Burgan Bank, 12 saatlik seminer,      İstanbul.
 27. 6-7 Nisan, 2017 “ İleri Düzey Transaksiyonel Analiz 2“ eğitimi, Burgan      Bank, 12 saatlik seminer, İstanbul.
 28. 8-9 Nisan 2017, “Koçlar      için Temel Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 29. 3-4 Haziran 2017 “Koçluk Görşmelerinde      Yaşam Kurgusu ile Çalışmak“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 30. 8-9 Haziran, 2017 “ İleri Düzey Transaksiyonel Analiz 2“ eğitimi, Burgan      Bank, 12 saatlik seminer, İstanbul.
 31. 14 – 15 Ağustos, 2017 “Temel      Transaksiyonel Analiz“ eğitimi, Aksigorta, 12 saatlik seminer, İstanbul.
 32. 21 -22 Eylül, 25- 26 Kasım, 2017 Etkili Anne-babalık Eğitimi (EAE)      Semineri (24 saat), Burgan Bank, İstanbul.
 33. 21 – 22 Ekim 2017, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 34. 5 Kasım 2017, “Ailede Sağlıklı İletişim“,      Yakaköy İlköğretim Okulu, Konferans, İzmir.
 35. 9-10 Aralık 2017, “Koçlar için İleri      Düzey Transaksiyonel Analiz 1“, Europian Mentoring and Coaching Counsil      tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 36. 15-16 Aralık 2017, “Temel Transaksiyonel      Analiz“ eğitimi, Aksigorta, 12 saatlik seminer, İstanbul.
 37. 9-10-11 Şubat 2018, Transaksiyonel Analiz      Kuramı ile İlişkileri Yönetmek, EnerjiSa, 18 Saatlik seminer, İstanbul.
 38. 3-4 Ocak 2017, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 39. 10 Mart 2018, “Temel Transaksiyonel      Analiz“ eğitimi, TAİDER, 6 saatlik seminer, İzmir.
 40. 17-18 Mart 2018, “ İleri Düzey      Transaksiyonel Analiz 1“ eğitimi, Burgan Bank, 12 saatlik seminer,      İstanbul.
 41. 7-8 Nisan, 2018, “Koçlar için Temel      Transaksiyonel Analiz“, Europian Mentoring and Coaching Counsil tarafından      düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 42. 14-15 Nisan 2018 “ İleri Düzey Transaksiyonel Analiz 2“ eğitimi, Burgan      Bank, 12 saatlik seminer, İstanbul.
 43. 28-29 Nisan, 2018      “Koçlar için İleri Düzey Transaksiyonel Analiz 1“, Europian Mentoring and      Coaching Counsil tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 44. 26-27 Mayıs,      2018 “Koçlar için İleri Düzey Transaksiyonel Analiz 2“, Europian Mentoring      and Coaching Counsil tarafından düzenlenen 12 saatlik seminer, İstanbul.
 45. 6-7-8 Haziran      2018, Etkili Anne-babalık Eğitimi (EAE) Semineri (24 saat), Burgan Bank,      İstanbul.
 46. 26 Haziran      2018, Drama Üçgeni, TAİDER, 3 saatlik atölye çalışması, İzmir.
 47. 26-27 Temmuz      2018, “Temel Transaksiyonel Analiz“ eğitimi, Doğuş Teknoloji, 12 saatlik      seminer, İstanbul.
 48. 2-3 Ağustos      2018, “Temel Transaksiyonel Analiz“ eğitimi, Doğuş Teknoloji, 12 saatlik      seminer, İstanbul.
 49. 8-9-10 Ekim      2018, Transaksiyonel Analiz Kuramı ile İlişki ve Verimlilik Yönetimi,      Bosch A.Ş., İstanbul.

16. Dernek Üyelikleri

Türk Psikologlar Derneği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği

International Transactioanal Analysis Association 

International Center of Developmental Transactional Analysis 

European Association of Transactional Analysis

International Integrative Psychotherapy Association

International Developmental Transactional Association

17. Sertifikalar

1. Uluslararası Bütüncül Psikoterapist Sertifikası (CIIP – Certified International Integrative Psyschotherapist), Milan, 2017.

2. TA 101 Sınavı Başarı Belgesi, İzmir, 2013.

3. T.C. Sağlık Bakanlığı, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi, 2013.

4. Foundations of Professional Coaching (Profesyonel Koçluğun Temelleri) Sertifika Programı, Profesyonel Koçluk Belgesi, Adler Internatiolan Learning, Foundations of Professional Coaching, İzmir, 2011.

 1. Emotional      Freedom Techniques, EFT – Level      – 1 Course Profesyonel Uygulayıcı Sertifikası, The Associaiton for the      Adbancement of Meridian Therapies, İzmir, 2011.
 2. Emotional      Freedom Techniques, EFT – Level      – 2 Course Profesyonel Uygulayıcı Sertifikası, The Associaiton for the      Adbancement of Meridian Therapies, İzmir, 2011.
 3. Coaching      Conversation in the Context of Work (İş      Ortamında Koçluk Görüşmesi) Sertifika Programı, İş Yaşamında Koçluk      Belgesi, Adler Internatiolan Learning, Foundations of Professional      Coaching, İzmir, 2011.
 4. Moving Toward      Artful Coaching (Koçluğun Sanatına      Doğru) Sertifika Programı, Usta Koçluk Belgesi, Adler Internatiolan      Learning, Foundations of Professional Coaching, İzmir, 2011.
 5. Thomas      Gordon’s P.E.T. Certificate Course (Parent Effectiveness Training, Train      the Trainer Course) – Thomas Gordon Etkili      Anne- Babalık Eğitici Eğitimi Sertifika Programı, Eğitici Yetki Belgesi,      İstanbul, 2011. 
 6. Stres Yönetimi Eğiticilerin      Eğitimi Kursu Sertifikası Profesyonel Eğitimci Sertifikası, Türk      Psikologlar Derneği, Ankara, 1998.
 7. Sistemik Aile Terapisi      Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, 1997.
 8. Pedagojik      Formasyon Belgesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1993.

17. Katılım Belgeleri ve Eğitimler

 1. 2. Soyal Psikiyatri Sempozyumu Katılım      Belgesi, 1995.
 2. Modüler Terapi Kursu Katılım Belgesi, Çanakkale, 1996.
 3. III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Katılım      Belgesi, Çanakkale, 1996.
 4. Aile Yaşam Dönemleri ve Sorunları konulu kursa Katılım Belgesi, Türk Psikologlar Derneği, Ankara,      1997.
 5. IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Katılım      Belgesi, Adana, 1997.
 6. İşe Bağlılık, Motivasyon, İş Doyumu Çalışma Grubu Katılım Belgesi, X. Ulusal Psikoloji Kongresi,      Ankara, 1998.
 7. XXIII. Grup Psikoterapileri Sempozyumu Grup      Üyesi Katılım Belgesi, Bergama, 1998.
 8. Çocuklarda Klinik Nöropsikoloji      Testleri Çalışma Grubu Katılım Belgesi, Türk Psikologlar Derneği,      Uluslararası Eğitim Etkinlikleri, Ankara, 1998.
 9. Yüksek      Eğitim/Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması      Sempozyumu Katılım Belgesi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 1998.
 10. Gelişim      Özellikleri ve Sorunları Semineri Katılım Belgesi, Antalya, 1998.
 11. Psikofarmakoloji Çalışma Grubu      Katılım Belgesi, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1999.
 12. Kriz ve Krize Müdahale Eğitimi      Katılım Belgesi, Ankara Üniversitesi, 1999. 
 13. V.      Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Katılım Belgesi, Ankara,      1999.
 14. VI.      Sonbahar Öğretmen Sempozyumu Teşekkür Belgesi, İstanbul, 2002.
 15. Sınav      ve Ergenlik: Eğitimcinin Rolü. Atılım Üniversitesi, Ankara, 2004.
 16. XII. European      Conference on Develeopmental Psychology Katılım Belgesi, İspanya, 2005.
 17. XVI.      Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Katılım ve      Teşekkür Belgesi, Antalya, 2006.
 18. Okul      Başarısını ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Semineri Katılım      belgesi, Doğu akdeniz Üniversitesi, Ankara, 2006.
 19. Stress-Diathesis Models of Depression      and Self-Esteem: Implications for Counselors Çalışma Grubu Katılım      Belgesi, İzmir, 2007.
 20. Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri konulu      80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu Katılım Belgesi, Ankara, 2008. 
 21. Eğitimde      Yeni Ufuklar IV: Hizmet İçi Eğitimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu Katılım      Belgesi, Ankara, 2008.
 22. Transaksiyonel Analiz Sertifika      Programı 101 Katılım Belgesi, İzmir, 2010.
 23. Transaksiyonel Analiz Sertifika      Programı 202 “Ego Durumları“ Katılım Belgesi, İzmir, 2010.
 24. 1.      Uluslararası Üstün yetenekliler Sempozyumu Eğitimi Katılım belgesi, Koç      Üniversitesi, İstanbul, 2010.
 25. 5.      Ulusal Erken Çocukluk Eğitim Konferansı, Yaşayan Öğrenen Okul: Reggio      Emilia, PYP ve Proje Yaklaşımı, Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 26. Transaksiyonel Analiz Sertifika      Programı 202 “Kendi Kendine Yeniden Anne Babalık“ Katılım Belgesi,      İzmir, 2011.
 27. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Güç; İletişim ve İlişki“ Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 28. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “İletişim Kapıları ve      Oyunlar“ Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 29. Making PYP      Happen Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 30. Oyun Terapisi      Eğitimi Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 31. Transaksiyonel Analiz Sertifika      Programı “Sembiyoz“ Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 32. Transaksiyonel Analiz Sertifika      Programı “Grup Oluşumu ve Liderlikte TA Uygulamaları“ Katılım Belgesi,      İzmir, 2012.
 33. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı      “Oyunlar“ Katılım Belgesi, İzmir, 2012. 
 34. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı      “TA Danışma Becerileri 1“ Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 35. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı      “TA Danışma Becerileri 2“ Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 36. TA 101      Sınavı Başarı Belgesi, İzmir, 2013.
 37. Ways to Learn Through      Inquiry“ Semineri Katılım Belgesi, Işıkkent Eğitim Kampusü, 7. Erken      Çocukluk Eğitimi Konferansı, İzmir, 2013.
 38. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Injunction, Drivers and Personality Adaptation“ by      Julie Dora Hay, Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 39. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı      “Integrative and Relational Transactional Analysis; Psychological      Survival Reactions, Implicit Experiental Conclusions, and Explicit      Decisions; Methods in the Treatment of Life Script“ by Richard Erskine,      Katılım Belgesi, İzmir, 2013. 
 40. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ Profesyonel Uygulayıcı Olarak Transaksiyonel Analizi Nasıl      Kullanıyoruz?“ by Julie Hay, Katılım Belgesi, İstanbul, 2014.
 41. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “Integrative and      Relational Transactional Analysis; Psychotherapy of Loss and Grief“ by      Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 2015. 
 42. International      DTA (Develeopmental Transactional Analysis) Webinars. Uluslararası Sertifikalı Online Web Seminerleri,      90 saat, by the organisation of Julie Dora Hay, 2014 – 2015.
 43. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “Integrative and      Relational Transactional Analysis;Affect-Confusion,      Relational Conflicts and Attachment Disruptions: Psychotherapy of      Borderline Disorder”“ by Richard Erskine,      Katılım Belgesi, İzmir, 3,4,5,6 Aralık 2015. 
 44. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “Integrative and      Relational Transactional Analysis “Developmental and Relational      Attunement” by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 27,28,29,30 Mayıs      2016.
 45. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ Internal Criticism,      Adaptation, and Isolation: Psychotherapy of Intrapsychic Conflict“ by      Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 1,2,3,4 Aralık 2016.
 46. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “ Dreams, fantasies and illusions – rüyalar,      fantaziler ve ilüzyonlar“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 1-2-3      Mayıs 2017.
 47. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “ In-Depth Experiential Psychotherapy Workshop –      Derinlemesine Yaşantısal Psikoterapi Atölye Çalışması“ by Richard Erskine,      Katılım Belgesi, İzmir, 1-2-3 Aralık 2017.
 48. Transaksiyonel      Analiz Sertifika Programı “ Touch, Movement and Physical Expression: The Body in      the Therapy – Dokunma, Hareket ve Fiziksel Dışavurumlar: teraide Vücut “      by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 18-19-20 Mayıs, 2018. 

18. Mesleki Çalışma ve Eğitim Yapılan Özel Alanlar

1. Transaksiyonel Analiz – bireysel ve grup uygulamaları ve eğitimleri

2.  Profesyonel Koçluk

3.  EFT (duyguların özgürleştirilmesi yöntemi)

4. P.E.T. – Thomas Gordon’un Modeli - (Etkili AnneBabalık Eğitimi) eğitimciliği

5. Aile İçi İletişim

6. Kişilerarası İletişim ve Çatışma Çözme

7. Stres Yönetimi

8. Zaman Yönetimi

9. Sistematik Gevşeme Teknikleri

10.Hayata ve Benliğe Karşı Olumlu Tutum Geliştirme

11.Öfke Kontrolü

12. Kriz ve Krize Müdahale, Travmalarda Psikolojik Yaklaşım

13. Yas Süreci ve Yasla Başetme

14.Konsantrasyon

15. Motivasyon

16.Bebeklikten Ergenliğe Gelişim Dönemi Özellikleri

dahası mı...

yakında